ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Мисия и визия

МИСИЯ НА ДГ

    ПОСТИГАНЕ МАКСИМУМА НА ИНДИВИДУАЛНИЯ    

    ПОТЕНЦИАЛ НА ДЕЦАТА ПО ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЯ ИМ В ДГ.

    ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ С ПЕРСПЕКТИВА.

 

    ВИЗИЯ НА ДГ

   ДГ "НЕЗАБРАВКА" - ЛЮБИМО МЯСТО ЗА ДЕЦАТА -

   ДА ИДВАТ СУТРИН С ЖЕЛАНИЕ И ДА СИ ТРЪГВАТ ВЕЧЕР С НЕЖЕЛАНИЕ.