ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Групи

През учебната 2018-2019 година в ДГ "Незабравка" има следните групи:

1 първа група с 29  деца, родени през 2015 година;

1 втора група с 29 деца, родени през 2014 година;

2 трети подготвителни групи с 45 деца, родени през2013 г. - III ПГ -а с 26 деца и  III ПГ - б "Мечо Пух" с 19 деца.

1 IV ПГ с 16 деца.