ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Групи

През учебната 2023-2024 година в ДГ "Незабравка" има следните групи:

1 първа група с 29  деца, родени през 2020 година;

1 втора група с 30 деца, родени през 2019 година;

1 трета  група с 29 деца, родени през 2018 година;

2 четвърти групи: 4-а с 28 деца и  4-б "Мечо Пух" с 20 деца.