ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Бюджет

Прикачени документи

Изпълнение на бюджета към 30.06.2021 година
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА
Бюджет 2021 година, изпълнение към 31.03.21 г. и обяснителна записка по бюджета
Обяснителна записка и изпълнение на бюджет 2020 година -бланки
Обяснителна записка по бюджета към 30.09.2020 година
Изпълнение на бюджета към 30.09.2020 година
Обяснителна записка за разходи по бюджет 2020 година - шестмесечие
Изпълнение на бюджет 2020 година към 30.06.20 - бланка
Обяснителна записка за разходи по бюджет 2020 година - първо тримесечие
Бюджет на ДГ "НЕЗАБРАВКА" за 2020 година
Обяснителна записка за разходи по бюджет 2019 година към 31.12.2019 г.
Обяснителна записка за разходи по бюджет 2019 година - деветмесечие
Обяснителна записка за разходи по бюджет 2019 година - шестмесечие
Обяснителна записка за разходи по бюджет 2019 година - първо тримесечие
Бюджет на ДГ "НЕЗАБРАВКА" за 2019 година
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД..pdf
Бюджет 2018г.