ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Бюджет

Прикачени документи

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА КЪМ 31.03.24 ГОДИНА И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 20213 ГОДИНА - бланка и Обяснителна записка по бюджета
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2023 Г. КЪМ 30.09.23 Г.
Изпълнение на бюджета към 30.06.2023 година
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА КЪМ 31.03.23 ГОДИНА И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2022 Г. КЪМ 30.09.22 Г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА КЪМ 30.09.2022 Г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2022 КЪМ 30.06.2022 ГОДИНА
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2021 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА И БЛАНКИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.21 Г. И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.21 Г. И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Изпълнение на бюджета към 30.06.2021 година
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА
Бюджет 2021 година, изпълнение към 31.03.21 г. и обяснителна записка по бюджета
Обяснителна записка и изпълнение на бюджет 2020 година -бланки
Обяснителна записка по бюджета към 30.09.2020 година
Изпълнение на бюджета към 30.09.2020 година
Обяснителна записка за разходи по бюджет 2020 година - шестмесечие
Изпълнение на бюджет 2020 година към 30.06.20 - бланка
Обяснителна записка за разходи по бюджет 2020 година - първо тримесечие
Бюджет на ДГ "НЕЗАБРАВКА" за 2020 година
Обяснителна записка за разходи по бюджет 2019 година към 31.12.2019 г.
Обяснителна записка за разходи по бюджет 2019 година - деветмесечие
Обяснителна записка за разходи по бюджет 2019 година - шестмесечие
Обяснителна записка за разходи по бюджет 2019 година - първо тримесечие
Бюджет на ДГ "НЕЗАБРАВКА" за 2019 година
ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА
Бюджет 2018г.