ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Срокове

Приемът на деца в ДГ се осъществява в сроковете, публикувани в ГРАФИК на дейностите за 2020 календарна година, съгласно Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските  детски ясли, ДГ на територията на Община Пловдив.

http://dz-priem.plovdiv.bg/