ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Материална база

 • Озеленен двор – 2 дка;   
 •  За всяка група - комбинирани  помещения - занимални и спални със самостоятелни легла за следобеден сън на всяко дете; Чисти тоалетни, отговарящи на изискванията на РЗИ;
 • 2 сертифицирани игрални площадки; 1 комбинирана детска площадка на двора;
 • Музикален салон в горно фоайе;
 • Ресурсен кабинет – 2 етаж;
 • Методичен кабинет – 1 етаж;
 • Кътове за дейности по интереси във всяка група;
 • Здравен кабинет;
 • Аудиовизуална техника за всяка група; Мултимедия;
 • Собствена кухня за приготвяне на вкусна и здравословна храна;
 • Охрана  на сградата – СОТ; Охрана на двора с денонощно видеонаблюдение;
 • Функционална и естетична обстановка;

      Модерна и богата образователна среда, гарантираща културно, възпитателно и образователно взаимодействие и учителско творчество; Декорация и  интериор –           според сезона и българската празнична обредност