ДГ Незабравка

Детска градина в град Пловдив

ДГ „Незабравка” е общинско детско заведение с капацитет 104 деца, разпределени в 5 групи. Четири стандартни групи с капацитет 22 деца и 1 маломерна група „Мечо Пух” с капацитет 16 деца. Помещенията са слънчеви, добре разпределени и естетически подредени. Сградата на ДГ е строена по проект. ДГ „Незабравка” разполага с озеленен двор с достатъчно място за игри и забавления, празници и развлечения  на всички деца.

Възпитателно – образователната работа е дело на педагогическия, медицински, обслужващ и административен персонал. Тя се осъществява на базата на единни общообразователни изисквания. Екипът на ДГ „Незабравка” има за цел да прилага принципите на „приобщаващото образование”, т. е. индивидуален подход към всяко дете. За децата се грижи лъчезарен, усмихнат и спокоен екип от висококвалифицирани педагогически специалисти и помощен персонал. 

ДГ "Незабравка" е открита на 30.12.1966 година. През 2016 година се отбелязва 50 годишния й юбилей. Съгласно решение № 164 на Общински съвет - град Пловдив, взето с Протокол № 6 от 14.04.2016 година ДГ е удостоена с Почетен знак на град Пловдив. Проведени събития за децата по решение на ПС за отбелязване на юбилея: 

  1. Еднодневна екскурзия до "Арт Керамик Спектър" - град Брацигово - 19.05. 2016 година.
  2. Приказен карнавал на 1 юни - Ден на детето.