ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Педагогически екип

УЧЕБНА 2021 – 2022 ГОДИНА

   I  ГРУПА

 1.        Елена Тодорова Лапкова -   старши учител, ДГ
 2.        Мадлен  Саркис Чалгъджиян -   старши учител, ДГ
 3.        Иванка Костадинова Талампуцова – помощник – възпитател

    

  II-а  Група   

 1.        Калинка Цветанова Стоименова – старши учител, ДГ
 2.        Павлина Веселинова Семерджиева -  старши учител, ДГ
 3.        Мария Костадинова Иванова – помощник-възпитател    

   II-б  Група  „Мечо Пух“

 1.        Наталия Христакиева Божанова – Георгиева -   старши учител, ДГ
 2.        Стилияна Петрова Кулинова -   старши учител, ДГ
 3.        Нели Атанасова Карагьозова – помощник - възпитател

     

  III ГРУПА

 1.        Йовка Драганова Узунова – старши учител, ДГ
 2.        Мария Йорданова Алексиева – учител, ДГ
 3.        Мария Иванова Мъглова – помощник-възпитател

   IV ГРУПА

 1.        Таня Георгиева Апостолова -   старши учител, ДГ
 2.        Венета  Асенова Чалъмова -   учител, ДГ
 3.        Стоянка Георгиева Трифонова – помощник-възпитател