ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Педагогически екип

УЧЕБНА 2022 – 2023 ГОДИНА

  I ГРУПА

 1.        Таня Георгиева Апостолова -   старши учител, ДГ
 2.        Мария Костадинова Иванова -   учител, ДГ
 3.        Стоянка Георгиева Трифонова – помощник-възпитател

 II ГРУПА

 1.        Елена Тодорова Лапкова -   старши учител, ДГ
 2.        Мадлен  Саркис Чалгъджиян -   старши учител, ДГ
 3.        Иванка Костадинова Талампуцова – помощник – възпитател

    

 III-а  Група   

 1.        Калинка Цветанова Стоименова – старши учител, ДГ
 2.        Павлина Веселинова Семерджиева -  главен учител, ДГ
 3.        Мария Миткова Пиронкова – помощник-възпитател    

  III-б  Група  „Мечо Пух“

 1.        Наталия Христакиева Божанова – Георгиева -   старши учител, ДГ
 2.        Стилияна Петрова Кулинова -   старши учител, ДГ
 3.        Нели Атанасова Карагьозова – помощник - възпитател

     

  IV ГРУПА

 1.        Йовка Драганова Узунова – старши учител, ДГ
 2.        Дияна Николова Крумова – учител, ДГ
 3.        Мария Иванова Мъглова – помощник-възпитател

   Учител по музика - Марина Чолакова