ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Педагогически екип

УЧЕБНА 2020 – 2021 ГОДИНА

 

I-а  Група   

 1.        Калинка Цветанова Стоименова – старши учител, ДГ
 2.        Павлина Веселинова Семерджиева -  старши учител, ДГ
 3.        Мария Костадинова Иванова – помощник-възпитател    

   I-б  Група  „Мечо Пух“

 1.        Наталия Христакиева Божанова – Георгиева -   старши учител, ДГ
 2.        Стилияна Петрова Ценкова -   старши учител, ДГ
 3.        Нели Атанасова Карагьозова – помощник - възпитател

     

  II ГРУПА

 1.        Йовка Драганова Узунова – старши учител, ДГ
 2.        Мария Йорданова Алексиева – учител, ДГ
 3.        Мария Иванова Мъглова – помощник-възпитател

   III  ПГ

 1.        Таня Георгиева Апостолова -   старши учител, ДГ
 2.        Милена Виткова Арсова- старши  учител, ДГ
 3.        Стоянка Георгиева Трифонова – помощник-възпитател

    IV    ПГ

 1.        Елена Тодорова Лапкова -   старши учител, ДГ
 2.        Мадлен  Саркис Чалгъджиян -   старши учител, ДГ
 3.        Иванка Костадинова Талампуцова – помощник – възпитател