ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Обществен съвет

Състав на Обществения съвет в ДГ "Незабравка" - учебна 2021 -2022 г:

  1. Тодор Илиев Динев - Председател - представител на родителите
  2. Георги Пламенов Николов - член, представител на родителите;
  3. Венера Илиева Нечкова - Фингарова - член, представител на родителите;
  4. Павлина Богомилова  Кънчева - член, представител на родителите;
  5. Нели Йорданова - ст. счетоводител в Район "Централен" - представител от Община Пловдив, съгласно  /Зап. 22ОА-552 / 23.03.2022 г. на Кмета на Община Пловдив/
  6. Октай Шабан Чалъшкан - зам-кмет "РСОКПБТИ" в Район "Централен" -  резервен член, представител на финансиращия орган /Община Пловдив/  

       Резервни членове:

  1. Велина Пламенова Пенова - член, представител на родителите;
  2. Владимир Валентинов Стойков - член, представител на родителите.