ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Обществен съвет

Състав на Обществения съвет в ДГ "Незабравка" - учебна 2021 -2022 г:

  1. Тодор Илиев Динев -Председател - представител на родителите
  2. Георги Пламенов Николов - член, представител на родителите;
  3. Венера Илиева Нечкова - Фингарова - член, представител на родителите;
  4. Павлина Богомилова  Кънчева - член, представител на родителите;
  5. Октай Шабан Чалъшкан - член, представител на финансиращия орган /Община Пловдив/

Резервни членове:

  1. Велина Пламенова Пенова - член, представител на родителите;
  2. Владимир Валентинов Стойков - член, представител на родителите.