ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Обществен съвет

Състав на Обществения съвет в ДГ "Незабравка":

  1. Георги Асенов Игнатов - председател - представител на родителите;
  2. Георги Спасимиров Крънчев - член, представител на родителите;
  3. Венера Илиева Фингарова - член, представител на родителите;
  4. Ивелина Танева Петрова - член, представител на родителите;
  5. Красимира Орманова - член, представител на финансиращия орган /Община Пловдив/

Резервни членове:

  1. Иван Апостолов Стриков - член, представител на родителите;
  2. Боряна Велева - член, представител на родителите;
  3. Симона Симон Чеперигова - член, представител на родителите;
  4. Стоянка Николова Петкова - член, представител на родителите.