ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Обществен съвет

Състав на Обществения съвет в ДГ "Незабравка" - учебна 2022 -2023 г:

  1. Тодор Илиев Динев - Председател - представител на родителите
  2. Георги Пламенов Николов - член, представител на родителите;
  3. Венера Илиева Нечкова - Фингарова - член, представител на родителите;
  4. Снежана Александрова - главен експерт в отдел "Образование" - Община Пловдив - представител от Община Пловдив, съгласно  /Зап. 22ОА-2653 / 11.11.2022 г. на Кмета на Община Пловдив/
  5. Васил Петров - главен юристконсулт в Район "Централен" -  резервен член, представител на финансиращия орган /Община Пловдив/  

       Резервни членове:

  1. Велина Пламенова Пенова - член, представител на родителите;