ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Работно време

 

РАБОТНО ВРЕМЕ                                   ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ:                         

НА ДГ „НЕЗАБРАВКА”                            Понеделник – 13.00 – 13.30 часа     Сряда –13.00 – 13.30 часа   

6,30 ч. – 19,00 ч.  

 

РАБОТНО ВРЕМЕ                                    ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР :

Директор  8. 00 ч. – 16.30ч.                   Вторник – 14.00-16.00 ч.  Четвъртък – 10.00 -12.00 ч.