ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Учебна програма и ваканции

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – А  2020 -2021 учебна година

 

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1. Околен свят

1. Математика

1. Български език и литература

 

1. Конструиране и технологии

1. Изобразително изкуство

2. Музика

2.Физическа култура.

2. Физическа култура

 

2. Физическа култура

2. Музика

3. Изобразително изкуство

 

 

 

 

 

 

Калинка Стоименова – старши учител

Павлина Семерджиева – старши учител

 

 

           СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВА „Б“ ГРУПА –„МЕЧО ПУХ“   УЧЕБНА  2020 -2021 ГОДИНА

 

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1. Околен свят

1. Математика

1. Български език и литература

 

1. Конструиране и технологии

1. Изобразително изкуство

2. Изобразително изкуство

2.Физическа култура.

2. Физическа култура

 

2. Физическа култура

2. Музика

3. Музика

 

 

 

 

 

 

     Стилияна Кулинова – старши учител

    Наталия Божанова – Георгиева – старши учител

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НА ВТОРА ГРУПА ЗА 2020 – 2021г.

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

1. БЕЛ

 

1. М

 

1. БЕЛ

 

1. ОС

 

1. ИИ

 

2. ОС

 

2. ИИ

 

2. ФК

 

2. КТ

 

2. МУЗИКА

 

3. МУЗИКА

 

3. ФК

 

 

3. ФК

 

 

 

         Йовка Узунова – старши учител

         Милена Арсова – старши чител                                                                                                                                                

 

 СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА- УЧЕБНА 2020 - 2021 ГОДИНА

 

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1. Музика

1. Математика

1. Български език и литература

1. Физическа     култура

1. Околен свят

2. Български език и литература

2.Изобразително изкуство

2. Конструиране и технологии

2. Математика

2. Изобразително изкуство

3. Околен свят

3. Физическа култура

3. Физическа култура

3.Конструиране и технологии

3. Музика

 

 

 СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1. Околен свят

1.Физическа култура

 

1.Физическа култура

1. Математика

1.Музика

2.Български език и литература

2.Български език и литература

2. Математика

2. Околен свят

2.Български език и литература

3. Конструиране и технологии

3.Математика

3.Изобразително изкуство

3. Изобразително изкуство

3. Конструиране и технологии

4.Музика

 

 

4.Физическа култура

 

 

 

Елена Лапкова – старши учител

Мадлен Чалгъджиян – старши учител