ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Учебна програма и ваканции

 

 

 

                                                                                                                                                 Утвърдил:

                                                                                                                                                 Директор /М. Кьосева/

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Учебна 2021 -2022 година

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1. Околен свят

1.Математика

 

1.Български език и литература

1. Конструиране и технологии

1 Изобразително изкуство

2.Изобразително изкуство

2.Музика

2.Физическа култура

2. Музика

2. Физическа култура

3. Физическа култура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Учители:    Елена Лапкова – старши учител

                    Мадлен Чалгъджиян – старши учител

 

 

 СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРА „А“ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

УЧЕБНА 2021 – 2022 ГОДИНА

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1. Околен свят

1. Български език и литература

1. Математика

1. Български език и литература

1. Изобразително изкуство

2. Изобразително изкуство

2. Конструиране и технологии

2. Околен свят

2. Музика

2. Физическа култура

3. Физическа култура.

3. Музика

3.Физическа култура

 

 

 

 

 

 Учители: 1. Калинка Цв. Стоименова – старши учител

  1. Павлина В. Семерджиева – старши учител

    

    

Седмична програма на II “Б“ подготвителна група „Мечо Пух“

За учебната 2021 – 2022 година

Понеделник

 

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

ОС

М

БЕЛ

ОС

КТ

БЕЛ

ИИ

ФК

ИИ

ФК

ФК

Музика

 

Музика

 

 

Учители:  1. Наталия Божанова – Георгиева – старши учител

  1.   Стилияна П. Кулинова- старши учител 

 

 СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1. Околен свят

1. Музика /11ч./

1. Български език и литература

1. Конструиране и технологии

1. Околен свят

2. Български език и литература

2.Изобразително изкуство

2. Конструиране и технологии

2. Математика

2. Изобразително изкуство

3.Физическа култура

3. Математика

3. Физическа култура

3. Музика

/9ч./

3. Физическа култура

                                                                                                                                 

 УЧИТЕЛИ: ЙОВКА УЗУНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ, ДГ                          МАРИЯ АЛЕКСИЕВА - УЧИТЕЛ ,  ДГ

 

 СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ЧЕТВЪРТА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА-

УЧЕБНА 2021 – 2022 ГОДИНА

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1. Околен свят

1. Математика

1. Математика

1. Музика

1. Физическа     култура

2. Български език и литература

2.Физическа култура

2.Конструиране и технологии

2. Математика

2.Български език и литература

3.Изобразително изкуство

 

3. Български език и литература

3. Физическа култура

3. Околен свят

3.Конструиране  и технологии

 

4. Музика

 

 

4.Изобразително  изкуство

 

 

                                                                                                                                                                                               

УЧИТЕЛИ:  1.       ТАНЯ АПОСТОЛОВА  -СТАРШИ УЧИТЕЛ           2. ВЕНЕТА АСЕНОВА – УЧИТЕЛ, ДГ