ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Дневен режим

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ

ЗА ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ОТ 15.09.2022 ДО 31.05.2023 г.

 

Часови

интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

7.00–8.30

Прием на децата,  дейности по избор на децата;  дейности,организирани от детския учител

8.30–9.00

Закуска

9.00–11.00

Педагогически ситуации

10.15–10.30

Подкрепителна закуска

11.00– 12.00

Дейности по избор на децата ;дейности,организирани от детския учител

12.00–13.00

Обяд и подготовка за сън

13.00–15.30

Следобеден сън и подвижни игри след сън

15.30–16.00

Следобедна  закуска

16.30–19.00

Дейности по избор на детето;дейности,организирани от детския учител,изпращане на децата

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ЗА ПЪРВА ГРУПА от 15.09.2022 до 31.05.2023 г.

– УЧЕБНА 2022-2023 год.

                               

Часови  интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

 

7.00-8.45

 

Прием на децата; утринна гимнастика;дейности по избор; дейности, организирани от детския учител.

 

8.30-9.00

 

Закуска

 

9.00-10.00

 

Педагогически ситуации

 

10.00-10.30

 

Подкрепителна закуска

 

10.30-11.30

 

Дейности по избор на децата; дейности , организирани от детския учител.

 

11.30-12.15

 

Обяд

 

12.15-15.30

 

Следобеден сън

 

15.30-16.00

 

Подкрепителна закуска

 

16.00-19.00

 

Дейности по избор на децата; дейности , организирани от детския учител.

             

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРА ГРУПА от 15.09.2022 до 31.05.2023 г.

– УЧЕБНА 2022-2023 год.

                               

Часови  интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

 

7.00-8.30

 

Прием на децата; утринна гимнастика;дейности по избор; дейности, организирани от детския учител.

 

8.30-9.00

 

Закуска

 

9.00-10.00

 

Педагогически ситуации

 

10.00-10.30

 

Подкрепителна закуска

 

10.30-11.30

 

Дейности по избор на децата; дейности , организирани от детския учител.

 

11.45 -12.30

 

Обяд

 

12.30-15.30

 

Следобеден сън

 

15.30-16.00

 

Подкрепителна закуска

 

16.00-19.00

 

Дейности по избор на децата; дейности , организирани от детския учител.