ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

Такса ДГ за месец Февруари и Март 2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
 
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ "Незабравка", гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN: BG
51IORT73753102600800
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м.............., 20....г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "Незабравка": nezabravka@dg.plovdiv.bg
Неплатилите такса ДГ за месец февруари, поради отсъствия  на децата по здравословни причини и карантината от Варицела, могат да я платят по същия начин. 
Благодарим за съдействието!