ДГ Незабравка
Детска градина в град Пловдив

ПРОЕКТ „ВЕСЕЛИТЕ ОЧИЧКИ“

Десислава Данчева от Националния център за рехабилитация на слепи – НЦРС в Пловдив всяка година прави преглед на  децата, които са на 5 годишна възраст. „Прегледи с този апарат могат да се провеждат на деца от 5 месеца до 25 години. Подготвителните групи са най-подходящи като възраст за улавяне на отклонения на зрението,“ казва г-жа Данчева. Камерата наподобява фотоапарат, с който за кратко се привлича вниманието на детето, като изследването се случва автоматично и на момента, а резултатите се известяват индивидуално на родителите. Прегледите се случват само при писмено заявено желание и съгласие от страна на родителите на детето и ще бъдат проведени във всички детски градини в гр. Пловдив.